Onze aanpak

Het bijzondere karakter van een franchiserelatie vraagt om een strategie die de eigenheid van franchise in het oog houdt. Deze strategie is gericht op het voor u optimale resultaat. Onze aanpak is steeds doortastend en pragmatisch, ongeacht of het op adviseren, het opstellen van een franchisecontract of procederen aankomt. Zo bent u verzekerd van de optimale behartiging van uw belangen.

Tariefstelling

Als ondernemer wilt u grip houden op de kosten. Dat begrijpen wij. Daarom kunnen wij u vooraf een gepast prijsvoorstel doen, een zogenaamde ‘fixed fee’. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Producten

Iedere franchiserelatie vraagt om maatwerk. Ook beschikken de franchiseadvocaten van Köster Advocaten over diverse producten, waaronder:

1. het opstellen van franchise overeenkomsten
Een evenwichtige franchiserelatie begint met het maken van een goede franchise overeenkomst. Een goed contract is niet zozeer een dichtgetimmerd contract, maar een contract dat de werkelijke bedoelingen van partijen correct en duidelijk weergeeft. Met een goed contract vermindert u de kans op een geschil. Indien nodig verzorgen wij ook andere overeenkomsten, zoals een (onder)huur-, licentie- of arbeidsrechtovereenkomst.

2. quick scan van bestaande overeenkomsten
Heeft u een vraag over de reikwijdte van uw contractuele verplichtingen of die van uw wederpartij? Wij adviseren u graag op basis van een quick scan van uw bestaande franchise-, (onder)huur-, licentie- of arbeidsovereenkomst.

3. quick scan informatieplicht
Winst- of omzetprognoses blijven onderwerp van discussie. Als franchisegever hoef je geen winstprognoses te verstrekken, maar als je dat doet, moeten deze prognoses deugdelijk zijn en onderbouwd worden door een markt- en vestigingsplaatsonderzoek bestemd voor die vestiging. Voor de frachisenemer geldt er onder omstandigheden een onderzoekplicht. Wij adviseren u graag over de risico’s.